Medal Za udział w wojnie obronnej 1939 jest polskim odznaczeniem wojskowym, nadawanym osobom biorącym czynny udział w obronie terytorium Polski przed militarną agresją wojsk III Rzeszy, w dniach 1 września – 6 października 1939 r.

 

Medal nadawany był m.in. żołnierzom Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej, a także członkom organizacji szkolnych, drużyn harcerskich, czy pracownikom służb publicznych i innych zakładów pracy, które czynnie wzięły udział w walce obronnej.

 

Odznaczenie ustawiono w roku 1981, ostatecznie wycofane zostało w 1999 r.

 

Odznaka medalu zaprojektowana została przez polskiego rzeźbiarza i medaliera, Edwarda Gorola.

 

Medal w formie krążka, srebrzony i oksydowany, na awersie orzeł wg wzoru obowiązującego w Wojsku Polskim w 1939 r, pod nim data 1939. Rewers z napisem: ZA UDZIAŁ W WOJNIE OBRONNEJ – OJCZYZNA. Pomiędzy dwoma ostatnimi wyrazami przedstawienie skrzyżowanych mieczy.

Medal Za udział w wojnie obronnej 1939. Lata 80. XX w.

60,00 PLN
Wysyłka kurierem 19,00 PLN
Odbiór w salonie 0,00 PLN
Miasto Kraków