Biskwitowa stuetka przedstawiająca trzy Gracje – rzymskie boginie wdzięku, piękna i radości. Gracje uważano za patronki sztuk pięknych i rękodzieła, opiekowały się także piękną młodzieżą.

 

Eufrezyna symbolizować ma wesołość towarzyską, Taleja – kwitnące życie, a Aglaia splendor towarzyski.

 

Początkowo w sztuce przedstawiano Gracje jako kobiety trzymające się za ręce i ubrane w udrapowane szaty, a w późniejszych przedstawieniach nagie.

 

Motyw trzech Gracji często pojawia się w sztuce. W rzeźbie Gracje przedstawił jeden z czołowych przedstawicieli klasycyzmu w rzeźbie - Antonio Canova, a także Bartel Thorvaldsen.Wśród najsłynniejszych dzieł malarskich przedstawiających Trzy Gracje wymienić należy obrazy autorstwa Rafaela Santi i Petera Paula Rubensa.

Trzy Gracje, biskwit.

2 800,00 PLN
Wysyłka kurierem 19,00 PLN
Odbiór w salonie 0,00 PLN
Miasto Kraków