Praca artysty Jerzego Teodorowicza, z lat 50 XX wieku, przedstawia łódź lub uproszczony statek na wzburzonym morzu. Przyciąga wzrok wyważoną kompozycją i żywą kolorystyką. Stylistyka obrazu ociera się atmosferę realizmu magicznego. Realizm magiczny jako nurt malarstwa XX wieku jest bardzo osobliwą formą połączenia malarskiej dokładności warsztatowej, na pozór realnych przedmiotów, w nierealnych, nadzwyczajnych zestawieniach. Specyficzna atmosfera obrazów z tego gatunku jest czynnikiem wyróżniającym, lecz bardzo ulotnym, trudnym do określenia, co sprawia że magiczny realizm może ocierać się o malarstwo metafizyczne i może mieć wiele różnych odsłon.

 

Obraz Jerzego Teodorowicza wykonana jest na papierze, w technice akwareli łączonej z gwaszem. Dominuje kolorystyka z gamy chłodnych błękitów, ultramaryny, akwamaryny i zieleni grynszpanowej, zestawiona z ciepłymi brązami i jasnym ugrem. Plama płaska i pełna, faktura gładka.

 

W centrum kompozycji uproszczone przedstawienie łodzi na morzu, z masztem, lecz bez żagla. Na dziobie galion (rzeźba) w kształcie zoomorficznej głowy. Na rufie statku ledwo widoczna postać ludzka mocuje się ze sterem. Wygięta sylwetka, ujęta bardzo syntetycznie, jest zredukowanym kształtem, dynamicznie wygiętą linią zespoloną fizycznie ze sterem, co nadaje jej znamiona wysiłku.

 

Fale morskie również ujęte są syntetycznie w uproszczone woluty i falujące połacie plam barwnych. W rysunku poszczególnych fal widoczne jest zakomponowanie przeciwstawnych kierunków, które razem domykają od dołu dominującą w kompozycji łódź.

 

Łagodną falistość, okrągłość i płynność  kształtów w całym obrazie zaburzają horyzontalne linie ciemnego nieba w oddali, w prawym górnym rogu kompozycji. Całość zbudowana jest na diagonalnej osi, a jej strony zrównoważone są przez kierunki fal i akcenty plam farby.

 

Obraz jest oprawiony w drewnianą pozłacaną ramę z passe-partout, które pozwala dojść do głosu jego nasyconym kolorom. W prawym dolnym rogu sygnatura.

 

Jerzy Teodorowicz (ur. 1900 w Borowej koło Kijowa) od początków swojego życia był pod znacznym wpływem kultury ruskiej. W 1919 roku rozpoczął studia na Akademii Sztuk Pięknych w Kijowie, których nie skończył ze względu na trudną sytuację materialną. Najpewniej to właśnie wypadki polityczne ostatecznie zmusiły Teodorowicza do porzucenia rodzinnych terenów i wyjazdu do Polski, przed nadciągającym frontem bolszewickim. Artysta już w 1920 roku znalazł się we Włocławku, z którym to miastem będzie związany przez całe życie. Tutaj podjął przerwaną w Kijowie edukację artystyczną. Prywatnie uczył się u włocławskiego malarza Aleksandra Laszenki. Dopiero w 1945 roku wrócił na uczelnię – tym razem na wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie studiował malarstwo. Po ukończeniu studiów w 1950 roku zajął się głównie działalnością artystyczną i organizatorską, o czym świadczy udział w tworzeniu tzw. grupy kujawskiej – zrzeszenia artystów, do których należeli m.in. Henryka Królikowska, Helena Kuczyńska, Józefa Majchrowicz, Leon Płoszay i Jan Stępień.

Statek. Jerzy Teodorowicz. Akwarela i gwasz na papierze.

Sprzedane