Rysunek o ekspresyjnym charakterze. Wykonany flamastrem na papierze. Posiada oryginalny tytuł nadany przez artystę oraz sygnaturę z jego nazwiskiem.

 

Rysunek przedstawia zindustrializowany pejzaż miejski. Artysta szybkimi, wyrazistymi liniami nakreślił sieć linii i słupów wysokiego napięcia. Kompozycja zbiega się w centrum, gdzie wszystkie linie łączą się w czarnym punkcie na horyzoncie.

 

 Tematyka dotycząca urbanizacji otaczających nas krajobrazów została świetnie podkreślona dzięki użytej technice – ciemnemu i wyrazistemu flamastrowi, oraz sposobowi rysowania ekspresyjną linią.

 

Taszycki stworzył całą serię prac, w których zachwyca wybitne wyczucie przestrzeni i perspektywy. Artysta oddawał klimat w nowoczesny, dynamiczny a czasem niepokojący sposób. Patrząc całościowo na serie prac Taszyckiego zdecydowanie można zauważyć ich spójność pod względem tematyki, techniki, formy i klimatu, jednak każda z prac jest innym wątkiem i sprawia to, że tworzy się niesamowity obraz twórczości artysty. Niektóre prace wykonywał w technice ołówka - światłociniowe, rozcierane pejzaże miejskie i portrety urbanistyczne.

 

Obraz nie jest realistycznym odwzorowaniem rzeczywistości – widok został przetworzony, niejako ‘przepuszczony’ przez umysł artysty. Z otaczającego świata Taszycki wyciągał linearną tkankę, dynamizował przestrzeń. Cechuje go znaczna geometryzacja i uproszczenie form, a także linearyzm. Zamiarem artysty nie było odtworzenie rzeczywistości, lecz oddania niewidzialnych uczuć, nastrojów i pojęć, które autor odnajduje w widoku krajobrazu.

 

Dzieło wpisuje się w nurt sztuki awangardowej XX w., odrzucającej dotychczasowe style i kreującej własny świat. Twórcy sztuki awangardowej nie naśladowali rzeczywistości, lecz poszukiwali własnego, odrębnego języka wyrazu. Artysta w XX w. stał się interpretatorem świata, który poprzez sztukę poszukuje odpowiedzi na dręczące go pytania, rozwiązuje własne problemy wewnętrzne. Zjawisko awangardy w sztuce pojawiło się ok. 1910 r. wraz z powstaniem takich kierunków jak futuryzm, dadaizm, kubizm itd.

 

W Polsce jednym z nowatorskich ruchów artystycznych była Awangarda Krakowska działająca w latach 20. XX w., i skupiona wokół czasopisma “Zwrotnica” Grupie przewodził Tadeusz Peiper, główny teoretyk i twórca manifestu „3xM” –  „Miasto, masa, maszyna”, leżącego u podstaw programu Awangardy Krakowskiej. Hasłem przewodnim Awangardzistów Krakowskich było: „Minimum słów, maksimum treści”. Według głównych założeń tej grupy obraz stanowić miał ekwiwalent uczuć.

 

 Artystyczna oprawa podkreśla kolekcjonerski i modernistyczny charakter pracy

Sploty. Sygn. P. Taszycki. Flamaster na papierze. 1971

2 190,00 PLN
Wysyłka kurierem 19,00 PLN
Odbiór w salonie 0,00 PLN
Miasto Kraków

Szczegóły produktu

Szerokość 42 cm x 32 cm