Rysunek o charakterze abstrakcyjnym. Wykonany ołówkiem na papierze. W podwójnym passe partout i prostej ramie. Posiada oryginalny tytuł nadany przez artystę oraz sygnaturę z jego nazwiskiem.

 

Rysunek przedstawia abstrakcję będącą prawdopodobnie niewielkim wycinkiem zurbanizowanego krajobrazu – zbliżeniem na fragmenty modernistycznej konstrukcji.

 

Równie ważne w tego typu dziełach jest nie tylko sama tematyka, ale także kompozycja i technika zastosowana przez artystę – to ona bowiem dopowiada jakie uczucia mają towarzyszyć odbiorowi dzieła.

 

Kompozycja zbudowana po diagonali, utrzymana w monochromatycznej szarej kolorystyce z mocnymi kontrastami czerni i bieli oraz surowość zgeometryzowanych linii wprowadzają nastrój niepokoju i zagubienia.

 

Tematyka dotycząca urbanizacji otaczającej nas rzeczywistości, często podejmowana w dziełach P. Taszyckiego została dodatkowo podkreślona dzięki zastosowanej technice rysowania – z szybkimi, gęstymi liniami nieregularnie zamalowanej czerni i ostrymi, wyrazistymi kreskami obrysowującymi kontury metalowych konstrukcji.

 

Obraz nie jest realistycznym odwzorowaniem rzeczywistości – widok został przetworzony, niejako ‘przepuszczony’ przez umysł artysty. Cechuje go znaczna geometryzacja i uproszczenie form, a także linearyzm. Zamiarem artysty nie było odtworzenie rzeczywistości, lecz oddania niewidzialnych uczuć, nastrojów i pojęć, które autor odnajduje w widoku krajobrazu.

 

Dzieło wpisuje się w nurt sztuki awangardowej XX w., odrzucającej dotychczasowe style i kreującej własny świat. Twórcy sztuki awangardowej nie naśladowali rzeczywistości, lecz poszukiwali własnego, odrębnego języka wyrazu. Artysta w XX w. stał się interpretatorem świata, który poprzez sztukę poszukuje odpowiedzi na dręczące go pytania, rozwiązuje własne problemy wewnętrzne. Zjawisko awangardy w sztuce pojawiło się ok. 1910 r. wraz z powstaniem takich kierunków jak futuryzm, dadaizm, kubizm itd.

 

W Polsce jednym z nowatorskich ruchów artystycznych była Awangarda Krakowska działająca w latach 20. XX w., i skupiona wokół czasopisma “Zwrotnica” Grupie przewodził Tadeusz Peiper, główny teoretyk i twórca manifestu „3xM” –  „Miasto, masa, maszyna”, leżącego u podstaw programu Awangardy Krakowskiej. Hasłem przewodnim Awangardzistów Krakowskich było: „Minimum słów, maksimum treści”. Według głównych założeń tej grupy obraz stanowić miał ekwiwalent uczuć.

 

 Artystyczna oprawa podkreśla kolekcjonerski i modernistyczny charakter pracy

Przed skokiem. Sygn. P. Taszycki. Ołówek na papierze

2 890,00 PLN
Wysyłka kurierem 19,00 PLN
Odbiór w salonie 0,00 PLN
Miasto Kraków