Odznaka Ludowego Wojska Polskiego nadawana w ramach uczczenia wspólnych manewrów wojskowych zaprzyjaźnionych armii Układu Warszawskiego.

 

Odznaka wykonana ze srebrzonego mosiądzu, emaliowana. Na rewersie przedstawienie stylizowanego samolotu. Skrzydła maszyny utworzone z flag państw członkowskich Układu Warszawskiego – ZSRR, Polskie Rzeczypospolitej Ludowej, Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej i Niemieckej Republiki Demokratycznej.

 

Układ warszawski to sojusz polityczno-wojskowy zrzeszający państwa dawnego bloku wschodniego, przy dominującej pozycji ZSRR. Sojusz został zawarty przez osiem państw, w tym PRL. Układ powstał w odpowiedzi na militaryzację Niemiec Zachodnich oraz właczenie tego kraju w strukturę NATO.

 

Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej (tzw. Układ Warszawski) został podpisany w Warszawie w 1955 r.

Odznaka wojskowa LWP, TARCZA 76. Układ Warszawski. PRL. Mosiądz srebrzony, emaliowany.

350,00 PLN
Wysyłka kurierem 19,00 PLN
Odbiór w salonie 0,00 PLN
Miasto Kraków