Naszywka z godłem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, filc, II poł. XX w.

Niewielkich rozmiarów naszywka z godłem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wykonane z cienkiego filcu. Wzór z naprasowanego plastiku. Orzeł Biały na godle przedstawiony jest bez korony.
 
Po II wojnie światowej komunistyczne władze Polski reprezentowane przez PKWN zdecydowały o usunięciu korony z godła Polski. Wizerunek Orła Białego bez korony został opublikowany w konstutucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 1952 i potwierdzony dekretem w roku 1955.
 
Korona została przywrócona orłowi po 1989 r., który stanowił czas zasadniczych przemian ustrojowych. 

Naszywka z godłem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, filc, II poł. XX w.

Sprzedane