Medal 40-lecia Polski Ludowej to cywilne odznaczenie państwowe nadawane w Polsce w okresie PRL-u. Medal został ustanowiony w 1984 r. w celu uczczenia czterdzieste rocznicy powstania Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

 

Jak zapisano w Uchwale Rady Państwa, którym nadano odznacznie, medal stanowić miał wyraz uznania dla “wysiłku ludzi pracy w budowie i umacnianiu socjalistycznego państwa, rozwoju społeczno-gospodarczego i kultury narodowej”.

 

Odznaczenie nadawano za całokształt zasług odnoszących się do długoletniej i wyróżniającej się pracy zawodowej, a także działalności społecznej i politycznej. Osoby odznaczone miały wnosić znaczny wkład w budowę i umacjanie socjalizmu na polu państwowości, kultury narodowej i gospodarki.

 

Medal w formie krążka, srebrzony i oksydowany. Na awersie wizerunek orła państwowego (godło PRL), daty 1944 i 1984 oraz rzymska liczba XL i napis PRL. Daty połączone z liczbą i napisem stylizowanymi kłosami i kołami zębatymi. Na rewersie zarys granic Polski i napis: WALKA PRACA SOCJALIZM, pod którym przedstawiona gałązka oliwna.

Medal 40-lecia Polski Ludowej. PRL, 1984.

60,00 PLN
Wysyłka kurierem 19,00 PLN
Odbiór w salonie 0,00 PLN
Miasto Kraków