Klepsydra o korpusie wykonanym z drewna. Pionowe elementy łączące obie podstawy lakierowane na kolor czarny. Element szklany wypełniony białym piaskiem odmierzającym upływ czasu.

Przedmiot charakteryzuje się prostą, zredukowaną formą

Konstrukcja klepsydry znana była już na 1500 lat p. n. e. Początkowo klepsydry były zegarami wodnymi, później piaskowymi. W XIX w. klepsydry zaczęto powszechnie używać do odmierzania czasu podczas rozgrywek szachowych. 

Klepsydra, drewno, szkło, piasek

Niedostępny