Reprodukcja szkicu przedstawiającego wojskowych, Ludwig Koch. 1914 r.

Praca znanego i powszechnie cenionego wiedeńskiego malarza, tworzącego między innymi dla dworu cesarskiego. Obraz będący powielonym w druku rysunkiem ołówkowym składa się z reprodukcji trzech szkiców, przedstawiających głowy męskie z autografami oraz drukowanymi podpisami pod każdą, które flankują ukazany na środku karty rysunek wojskowego en pied, pod którym zamieszczono reprodukowany także podpis objaśniający.

Prezentowana karta pochodzi z bardzo ciekawej publikacji, wydanej na początku I wojny światowej, noszącej tytuł Skizzen aus dem Kriegshofquartier (Szkice z głównej Kwatery Wojennej), prezentującej luźne rysunki, powstałe w drugiej połowie roku 1914, autorstwa Ludwiga Kocha.

Ludwig Koch (ur. 1866 w Wiedniu) przez całe życie związany był ze stolicą cesarstwa Autro-Węgier. W latach 1883 – 1891 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. Jego klientami byli przede wszystkim członkowie dworu cesarskiego, ale także członkowie rodów szlacheckich oraz oficerowie pułków kawalerii. Koch jest autorem min. znanego obrazu, przedstawiającego spotkanie cesarzy Franciszka Józefa I z Wilhelmem II. Jego oleje, gwasze i akwarele znajdują się dziś w wielu galeriach na świecie, przede wszystkim w Hofburgu, Kunsthistorischesmuseum, Muzeum Historii Wojskowiej oraz w Albertinie. Koch był znakomitym malarzem i rzeźbiarzem, znanym przede wszystkim z doskonałych portretów koni. Ta umiejętność i specjalizacja przesądziła o tematyce jego obrazów, które zdominowane zostały przez batalistykę i historyzm.

Prace Kocha wykorzystywało Cesarskie Wojenne Biuro Prasowe, które często reprodukowało obrazy na kartkach pocztowych. Siłą rzeczy więc to właśnie Koch został zaproszony do Kwatery Wojennej Arcyksięcia Leopolda Salwatora, mieszczącej się w owym czasie w Nowym Targu (od 10 sierpnia do 6 listopada 1914 roku). Z tego właśnie okresu pochodzą szkice, które zostały potem opublikowane w niewielkim nakładzie w Wiedniu w wydawnictwie L. W. Seidel i syn.

Reprodukcja szkicu przedstawiającego wojskowych, Ludwig Koch. 1914 r.

230,00 PLN
Wysyłka kurierem 19,00 PLN
Odbiór w salonie 0,00 PLN
Miasto Kraków