Statek holenderski, autor nieznany. Akwarela, gwasz (?). XVIII/XIX w.

Obraz przedstawia żaglowiec, płynący po spokojnej tafli morza. Żaglowiec jest ustawiony w pozycji trzy-czwarte w lewo, będąc skierowanym w głąb pola obrazowego. Tło neutralne, pozostawione w kolorze papieru, na którym wykonano obrazek.

Prezentowane dzieło jest bardzo intrygujące głównie z powodu trudności, jakie nastręcza przy jego datacji, a także proweniencji. Ze względu na banderę, znajdującą się blisko rufy statku, należy przypuścić, że jest to przedstawienie związane z Holandią, używającej flagi, składającej się z kolorów: czerwonego, białego i niebieskiego (tutaj dopełnionych czarnym). Duży prymitywizm wykonania świadczy zaś o pochodzeniu z jednej z kolonii holenderskich.

Na początku XIX wieku Holenderska Kompania Wschodnioindyjska oraz siostrzana placówka, skierowana na tereny zachodnie władały min. położoną w Ameryce Południowej Gujaną, terenami Republiki Południowej Afryki czy Cejlonem. Powszechnym zjawiskiem było, że kolonie, odizolowane od metropolii, ulegały tylko częściowo wpływom artystycznym z Europy. Wobec braku materiału porównawczego, mogącego służyć za inspirację, w krajach tych wykształcała się zawsze kultura zasadniczo odmienna od kultury metropolii (choć w podstawach wyrosła na niej), zamknięta w sobie, skupiona najczęściej na określonej tematyce (w większości przypadków na połączeniu z Europą, a więc morzu czy żeglarstwu).

Gdy analizować dzieło z punktu widzenia sztuki Starego Kontynentu, jego walory artystyczne będą znikome. Jednak obiekt taki jak powyższy musi być oglądany właśnie przez pryzmat oddzielnej, izolowanej tradycji i całkowicie nowej kultury, będącej wynikiem kolonialnej historii dużej części świata. W takim wypadku obraz staje się niezwykle cennym dokumentem rzeczywistości, panującej w zamorskich krainach.

Obecnie tzw. sztuka prymitywna kolonii cieszy się olbrzymią popularnością.

Statek holenderski, autor nieznany. Akwarela, gwasz (?). XVIII/XIX w.

350,00 PLN
Wysyłka kurierem 19,00 PLN
Odbiór w salonie 0,00 PLN
Miasto Kraków