Wybitnej urody ikona, mieniąca się złotem i soczystymi barwami. 

 

Na drewnianej desce została umieszczona scena Zwiastowania. Maria stojąca za pulpitem zdradza wyrazem twarzy oraz gestykulacją zaskoczenie na widok Archanioła Gabriela zwiastującego jej narodzenie Jezusa Chrystusa. Kompozycja ogranicza się jedynie do dwóch postaci umieszczonych na złotym tle. Brak perspektywy oraz detali wnętrza nadaje przedstawieniu linearności. Modelunek twarzy oraz draperii świadczy o wysokich umiejętnościach artysty oraz jego zmyśle obserwacji.

 

Na szczególną uwagę zasługuje złote tło ozdobione drobnym, tłoczonym ornamentem. 

 

 

Scena Zwiastowania jest popularnym tematem w sztuce cerkiewnej, który doczekał się wielu przedstawień. Zajmuje również ważne miejsce w ikonostasie, umieszczana na Carskich Wrotach razem z wizerunkami Ewangelistów.

 

 

 

Ikona Zwiastowanie.

6 800,00 PLN
Wysyłka kurierem 19,00 PLN
Odbiór w salonie 0,00 PLN
Miasto Kraków