Miedzioryt przedstawiający widok na Bank Polski w Warszawie należy do grafik patriotycznych, które propagowały polską kulturę za granicą. Eksponowana jest w indywidualnie dobranej oprawie i lustrzanej ramie.

 

Na grafice ukazano  Bank Polski w Warszawie. Pierwszy plan zajmuje pierzeja ulicy licznie oblegana przez spacerujące w pięknych strojach z XIX wieku panie,  jeźdzców i dorożki. Piękne postacie jednak nikną na tle, ogromnego gmachu budynku, zdobionego licznymi arkadami i nakrytego w jednej części niską kopułką.

 

Grafika zwiera podpisy  m. in.Banque de Pologne a Warsovie. Na górze drukowanymi  literami napis POLOGNE.

 

Klasycystyczny gmach Banku Polskiego  w Warszawie wzniesiono według projektu Antonia Corazziego, jednego  z najbardziej znanych włoskich artystów w Polsce. Przepiękny budynek wzniesiony w latach 1825-1828. Doniosła i pokazowa architektura  świadczy o randze budynku. Gmach Banku Polskiego  stał się jednym z symboli XIX wiecznej Warszawy, tak ważny dla struktury miasta z uwagi na swoją funkcję jak i styl architektoniczny, wytyczający modę na tego typu rozwiązania w budynkach państwowych.  Jest to budynek użyteczności publicznej o wysokiej randze, dzięki czemu znalazł się w publikacji Leonarda Chodźki jako jedna z ilustracji ówczesnej Warszawy, symbol dobrego gustu i zagranicznych wpływów w Polskiej architekturze.

 

Miedzioryt jest jedną z ilustracji z publikacji Leonarda Chodźko „ La Pologne historique, litteraire, monumentale et pittoresque…”. Książka wydana w Paryżu, w 3 tomach, w latach 30 i 40 XX wieku miała przybliżać i propagować polską kulturę we Francji.

 

Seria posiada ogromne znaczenie kulturowo-histryczne oraz ikonograficzne dla nowożytnej historii Polski. Prezentuje wizerunki wszystkich najważniejszych zabytków Polski do I połowy XIX wieku (takich jak: Brama Floriańska z Barbakanem, Kościoł i Klasztor w Częstochowie, ruiny zamku w Chęcinach, wraz z zabytkami kresowymi) oraz najznamienitsze osobistości wybitnych Polaków oraz władców. 

Bank Polski w Warszawie. Leonard Chodźko. I połowa XIX wieku.

1 290,00 PLN
Wysyłka kurierem 19,00 PLN
Odbiór w salonie 0,00 PLN
Miasto Kraków

Szczegóły produktu

Wysokość 28 cm x 33 cm