Grafika przedstawiająca różne gatunki jaszczurek. Zwierzęta opatrzone numerami i podpisami. Rycina najpewniej pochodzi z naukowego opracowania. Jej główną funkcją była edukacja, stąd wierne odwzorowanie rzeczywistości poprzedzone licznymi studiami z natury.


 
Prezentowana grafika pochodzi z końca XIX wieku. Pierwotnie została zamieszczona w encyklopedii bądź specjalistycznym, naukowym opracowaniu, gdzie służyła jako ilustracja do tekstu. Grafiki encyklopedyczne stawiały przed swoimi twórcami wysokie wymagania – miały być dokładnymi, wiernymi przedstawieniami rzeczywistości, ale rónież wartościowymi estetycznie przedmiotami.

 

Druga połowa XIX stulecia charakteryzował bezprecedensowy pęd do nauki, przede wszystkim tej akademickiej. Ten popyt charakterystyczny był dla wszystkich dziedzin naukowych – zarówno humanistycznych (historia sztuki) jak i ścisłych (geografia, fizyka, chemia). Ten niezwykły rozwój wiedzy człowieka był możliwy dzięki wynalazkom o wartości nie do przecenienia, wprowadzanym około połowy wieku. Takimi wynalazkami była np. niewątpliwie kolej, fotografia, ale także nowa metoda wytwarzania papieru (polegająca na uzyskiwaniu go z drewna), która pozwoliła na niespotykane wcześniej, olbrzymie nakłady książkowe i niemal powszechny dostęp do literatury.
 
Wszystkie te wynalazki dały człowiekowi podstawę do dalszego rozwoju – stąd wzmaga się zainteresowanie geografią, biologią, nieznanymi gatunkami roślin i zwierząt. Organizowane są wyprawy na bieguny, w góry, misje, których celem jest dotarcie do źródeł Nilu.
 
W tym kontekście prezentowana grafika, przedstawiająca gatunki jaszczurek wpisuje się znakomicie w ogólny nurt zainteresowania XIX-wiecznego mieszkańca Starego Kontynentu (ale także innych rejonów) otaczającym go światem.

 

Grafika sygnowana przez artystę: P. Mangalsdoff(?).

 

Rycina w artystycznej oprawie.

Gatunki jaszczurek. Grafika encyklopedyczna. Niemcy, koniec XIX w.

160,00 PLN
Wysyłka kurierem 19,00 PLN
Odbiór w salonie 0,00 PLN
Miasto Kraków

Szczegóły produktu

Szerokość 32 x 23 cm