Grafika zatytułowana KÄFER (niem. chrząszcze, żuki) przedstawia różne gatunki chrząszczy i żuków. Część owadów ukazana w ich naturalnym środowisku – wśród traw lub pod wodą. Przedstawienie cechuje realizm i szczegółowość, charakteryzuje się ono również malarskością. Cechy te świadczą o warsztacie twórcy i jego talencie ilustratorskim.

 

Każdy owad opatrzony został odpowiednim podpisem

 

Grafika pochodzi z niemieckiej encyklopedii Meyers Konversations-Lexikon, której pierwsze tomy wydane zostały w 1839 r. Główną funkcją tego rodzaju tablic przyrodniczych była edukacja, dlatego ich autorzy starali się wiernie odwzorować rzeczywistość, co najczęściej poprzedzone było licznymi studiami z natury.

 

Grafiki z końca XIX w. stawiały przed swoimi twórcami wysokie wymagania – miały być dokładnymi, wiernymi przedstawieniami rzeczywistości, a także wartościowymi estetycznie przedmiotami.

 

Druga połowa XIX  stulecia charakteryzował bowiem bezprecedensowy pęd do nauki, przede wszystkim tej akademickiej. Ten popyt charakterystyczny był dla wszystkich dziedzin naukowych – zarówno humanistycznych (historia sztuki) jak i ścisłych (geografia, fizyka, chemia). Ten niezwykły rozwój wiedzy człowieka był możliwy dzięki wynalazkom o wartości nie do przecenienia, wprowadzanym około połowy wieku. Takimi wynalazkami była np. niewątpliwie kolej, fotografia, ale także nowa metoda wytwarzania papieru (polegająca na uzyskiwaniu go z drewna), która pozwoliła na niespotykane wcześniej, olbrzymie nakłady książkowe i niemal powszechny dostęp do literatury.

 

Wszystkie te wynalazki dały człowiekowi podstawę do dalszego rozwoju – stąd wzmaga się zainteresowanie geografią, biologią, nieznanymi gatunkami roślin i zwierząt. Organizowane są wyprawy na bieguny, w góry, misje, których celem jest dotarcie do źródeł Nilu.

 

W tym kontekście prezentowana grafika wpisuje się znakomicie w ogólny nurt zainteresowania XIX-wiecznego mieszkańca Starego Kontynentu (ale także innych rejonów) otaczającym go światem.

Chrząszcze. Grafika encyklopedyczna. Chromolitografia. Niemcy

240,00 PLN
Wysyłka kurierem 19,00 PLN
Odbiór w salonie 0,00 PLN
Miasto Kraków

Szczegóły produktu

Szerokość 42 x 32 cm